BRNĚNSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BESEDA BRNĚNSKÁ

zalmova symfonieBrněnský filharmonický sbor Beseda brněnská je nejdéle existující český sbor. Byl založen v r. 1860 skladatelem a sbormistrem Pavlem Křížkovským. V čele sboru stál po dvanáct let Leoš Janáček. Orientoval těleso na hudbu kantátovou a oratorní a tomuto zaměření zůstal ve svém nosném repertoáru sbor věrný až do současnosti. V roce 1928 sbor premiérově uvedl slavnou Janáčkovu Glagolskou mši. Reprízy byly v Praze a v Ženevě.

Čestným členem spolku byl 20 let Antonín Dvořák a krátce také Bedřich Smetana.

V posledních letech stáli v čele sboru sbormistři Jan Řezníček, Emil Skoták, Jan Rozehnal, Petr Kolař a Stanislav Kummer.

Od roku 2001 vede sbor opět Petr Kolař, profesor brněnské konzervatoře a ředitel kůru Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, historického skvostu centra města Brna, kde sbor působí. Za vedení Petra Kolaře se sbor opět vrátil do povědomí hudební veřejnosti díky jeho činorodé a energické práci. Smíšený sbor, který má v současné době kolem 50 aktivních členů, spolupracuje s předními dirigenty doma i v zahraničí i s řadou významných orchestrů. Brněnský filharmonický sbor má dnes ve svém repertoáru kromě velkých oratorních děl a mší i drobnější útvary, jako moteta a písně.

Spolupracuje také netradičně s řadou těles současné populární hudební scény, např. koncertní vystoupení s rockovou skupinou Dizzy. V létě roku 2005 doprovázel při vystoupení světově proslulou metalovou skupinu Manowar při festivalu ve Vizovicích v České republice a v německém Norimberku.