Napsali o nás

Moravská hudební stopa 2016

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) si na večer 12. října 2016 pro Baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně připravil koncert pod názvem MORAVSKÁ HUDEBNÍ STOPA. V rámci 3. ročníku projektu, věnovanému významným kulturním akcím, byl koncert malým zastavením nad starobrněnskou historií a nad brněnskou stopou císaře Karla IV., kterého si v letošním roce připomínáme jubilejním 700-stým výročím jeho narození. Karel IV. je sice známý jako nejvýznamnější středověký panovník, ale méně známá je jeho věcná péče o Moravu, která mu pomáhala být silným a moudrým panovníkem. Šestnáct let byl moravským markrabětem. Po jeho korunovaci Moravu nadále spravoval rod Lucemburků, neboť do funkce moravského markraběte nastoupil Karlův bratr Jan Jindřich a poté jeho syn Jošt Lucemburský. S jejich jmény je spojen hrad Veveří. Stopy Lucemburků i Karla IV. vedou na Staré Brno k Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, jako významným místem pojícím se ke středověké historii. Počátky Baziliky sahají do první poloviny 14. století, kdy česká a polská královna Eliška Rejčka, vdova po králích Václavu II. a Rudolfu Habsburském, u farního kostela na Starém Brně nechala zbudovat nový gotický chrám, jehož půdorys je ve tvaru kříže. Roku 1323 zde založila také cisterciánský klášter a po své smrti v roce 1335 byla pod oltářem sv. Kříže pochována. Bazilika skrývá věhlasný deskový obraz Madony Svatotomské, darovaný Karlem IV. Dnes je toto uctívané umělecké dílo uloženo v bazilice na hlavním stříbrném oltáři. Málokdo ví, že Karel IV. dal do spony na prsou ikony vsadit relikvii ze závoje Panny Marie, potřísněného Kristovou krví.

číst celý článek 

Je známo, že Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (BfsBb) udržuje družbu s několika sbory Evropy. Jedním z nich je německý smíšený sbor Christuskirche z Mnichova (Chor der Christuskirche München). V roce 2015 německý sbor navštívil Brno a společně s brněnským sborem absolvoval dva koncerty. Letos, koncem července se do metropole Bavorska recipročně vypravil BfsBb. Na koncertech v Německu se podílely opět oba sbory. Jeden koncert se uskutečnil v kostele St.-Joseph Kirche v Tutzingu, v malebném městečku nedaleko Mnichova situovaného u rozlehlého, hlubokého a čistého Starnberského jezera (Stanberger See). Druhý koncert odezněl přímo v Mnichově v evangelickém kostele - Christuskirche.

číst celý článek

Brněnský filharmonický sbor a sbor evangelického Christuskirche z Mnichova nadchly publikum v Tutzingu (23. 7. 2016) zvučností a velmi rozličným ztvárněním.

Vokální soubor Kostela Krista v Mnichově je nejstarším evangelickým kostelním sborem v Mnichově. Existuje již 111 let a díky tomuto výročí má letošní rok v programu pěvců zvláštní postavení. Přispěl k němu i spřátelený Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská z českého Brna. Zpěváci vystoupili při dvou společných koncertech pod vedením Petra Kolaře a Andrease Hantkeho.

Sborový zpěv je téměř ideálním nástrojem k rozvíjení přátelství, neboť společenská složka je v něm obsažena automaticky. Tak intenzivní setkávání, při kterých se hledá libozvuk a slyšitelná harmonie, lidi rychle a silně spojují. V tomto znamení se nepochybně nesl i koncert v Kostele Svatého Josefa v Tutzingu, který se konal v rámci řady „Letní serenáda – zvučný letní večer" v předvečer koncertu v Mnichově.

odkaz na originál v němčině - periodikum Süddeutsche Zeitung

číst celý článek (překlad do češtiny)

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje již 155. výročí své existence. Svou aktivní a nepřetržitou činností zaujímá pozici nejstaršího pěveckého sboru v českých zemích. Je známo, že zakladatelem a prvním sbormistrem byl kněz augustiniánského řádu páter Pavel Křížkovský, který je dodnes považován za zakladatele českého sborového zpěvu. Je též známo, že Beseda brněnská je úzce spjata se jménem hudebního skladatele Leoše Janáčka ...

číst celý článek