Sbormistři

Petr KOLAŘ

*1968 Prostějov

kolarV letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na konzervatoři v Brně u prof. V. Belského, později u prof. Z. Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. A. Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. M. Haselblöcka, S. Hellera a M. Radulescu. Po ukončení studií v r. 1993 začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na oddělení duchovní hudby JAMU v Brně. V letech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, od r. 1998 vykonává tuto funkci v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Mezitím po dva roky vedl Brněnský filharmonický sbor. Od r. 1995 vykonává funkci sbormistra zpěvohry Národního divadla v Brně. Sólově vystupuje doma i v zahraničí, účastnil se Soutěže mladých varhaníků v Opavě (1986 - II. cena), Interpretační soutěže MK ČR v Brně (1989 - II. cena, I. cena neudělena), Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro (1989 - III. cena) a Mezinárodní varhanní soutěže Alberta Schweizera v Deventeru (1991 - I. cena). V současnosti opět vede Brněnský filharmonický sbor.

 

Stanislav KUMMER

*1966 Vyškov

kumerVystudoval nejprve hru na housle na brněnské konzervatoři. Po úspěšném absolutoriu dal přednost oboru dirigování na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u doc. P. Vronského a prof. PhDr. O. Trhlíka. Ihned po studiu přijal nabídku konzervatoře ve Vigu (Španělsko), kde vyučoval dirigování, vedl sbor na tamní hudební univerzitě a provozoval pravidelné koncerty (1992-1994). Po návratu do České republiky nastoupil jako pedagog brněnské konzervatoře. Vedle toho se věnuje sbormistrovské praxi v Brněnském filharmonickém sboru a ujímá se světových premiér skladeb současných českých i slovenských skladatelů, stejně jako pravidelně spolupracuje s komorními orchestry v tuzemsku i v zahraničí.

 

Jan ROZEHNAL

*1957 Prostějov

rozehnalJe absolventem Konzervatoře v Kroměříži a brněnské JAMU. Působil jako dirigent opery v Českých Budějovicích, poté jako hlavní sbormistr Brněnského filharmonického sboru. Spolupracoval též s Pražským filharmonickým sborem, vedl Pěvecké sdružení moravských učitelů a Sbor hudební mládeže v Brně. Od roku 1990 je hlavním sbormistrem Slovenského filharmonického sboru, s nímž nastudoval množství zajímavých děl, jako Musorgského Borise Godunova a Verdiho Othella pro spolupráci s Claudiem Abadem, Mahlerovu 8. symfonii, Bethovenova Fidelia, Requiem B. A. Zimmermanna, Schönbergovu operu Mojžíš a Áron pro hostování v pařížském divadle Chatelet a mnoho dalších. V roce 1994 inicioval vznik komorního vokálního sdružení Camerata Bratislava, které se věnuje interpretaci renesanční a barokní hudby. S SFS realizoval nahrávky pro renomovaná světová vydavatelství (Decca, Harmonia Mundi, Marco Polo, Naxos a jiná) a absolvoval s ním početná zahraniční turné v téměř všech státech Evropy, v Japonsku a v Izraeli.

 

Emil SKOTÁK

*1954 Brno

skotakVyrůstal v hudebním rodinném prostředí. Od pěti let věku hraje na klavír. V r. 1975 absolvoval brněnskou konzervatoř ve hře na trubku. Jako hráč na tento nástroj působil několik let ve Státní filharmonii Brno, s níž se účastnil mnoha zahraničních zájezdů a rozhlasových i gramofonových nahrávek. V r. 1981 absolvoval studium dirigování na JAMU v Brně, u prof. PhDr. O. Trhlíka a prof. Jílka. Po ročním dirigentském působení ve Vojenském uměleckém souboru ZVO v Táboře přijal místo dirigenta v Severočeské státní filharmonii v Teplicích, kde provedl cca 200 koncertů po celém severočeském regionu. Po třech letech přešel do Hudebního divadla v Brně. V r. 1983 se jako jeden ze třiceti účastnil mezinárodní soutěže mladých dirigentů v Katovicích (Polsko). Od r. 1989 je odborným asistentem JAMU v Brně pro obor dirigování, působil jako hudební režisér Českého rozhlasu v Brně a dvě sezóny vedl Brněnský filharmonický sbor. V r. 1992 byl vybrán jako stážista dirigenta Martina Turnovského v Musikhochschule v Grazu (Rakousko). Pohostinsky diriguje různé symfonické orchestry po celé republice. Jeho repertoár zahrnuje skladby od hudby barokní až po současnou. Nevyhýbá se ani spojení symfonické hudby s jazzem a hudbě muzikálové. Od r. 1991 spolupracuje na divadelních hudebních projektech, zejména s Městským divadlem v Brně, s nímž se podílel na úspěšných inscenacích muzikálu. V historické budově Národního divadla v Praze dirigoval v mnoha reprízách scénické oratorium Bastard. Podílel se také jako dirigent i hudební režisér na vydání těchto děl na CD.

 

Jan ŘEZNÍČEK

*1932 Hradec Králové    +1993 Brno

reznicekPo maturitě na královéhradeckém gymnáziu studoval hru na varhany na brněnské konzervatoři ve třídě prof. Josefa Blatného. Současně studoval soukromě zpěv u své tety, paní Marie Řezníčkové, emeritní sólistky opery Janáčkova divadla v Brně. Od r. 1965 navštěvoval sbormistrovské oddělení JAMU v Brně pod vedením profesorů Viléma Steinmana a Josefa Veselky. Sbormistrem Brněnského filharmonického sboru se stal v roce 1976 a byl jím až téměř do své smrti. S ním se zúčastnil také zahraničních zájezdů do Itálie (2 x), Rakouska, NDR, Polska (2 x) a Francie (2 x). Pod jeho vedením sbor natočil skladby současných brněnských skladatelů pro rozhlas i na gramofonové desky. V jeho repertoáru měla nejvyšší podíl kantátová tvorba a skladby a capella, jejichž nastudování vynikala péčí o výraznost textu, barvitost zvuku a slohovou čistotu.