J. Rutter: Gloria, L. Vierne: Messe solennelle, P. I. Čajkovskij: Liturgie Sv. Jana Zlatoústého (výběr)

Kdy: 26. 11. 2015 19:30

Kde: Brno, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně