P. I. Čajkovský - Liturgie sv. Jana Zlatoústého

Kdy: 3. 5. 2016 18:00

Kde: Brno, Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského (Červený kostel)