Přehledná historie (1860-1900)

6. 11. 1860 Historicky první vystoupení pod vedením Františka Fialy

FOTO: Kněží augustiniánského řádu ze starobrněnského kláštera na snímku z roku 1861. Pavel Křížkovský sedí 1. zleva, vedle něj jsou tu i další známé osobnosti jako Gregor Mendel (stojící 2. zprava) nebo František Matouš Klácel (sedící 1. zprava). Foto archiv oddělení pro dějiny biologických věd Moravského zemského muzea.
1foto clenove starobrnenskeho klastera 1861 
10. 10. 1861 Mužský zpěvácký spolek Beseda brněnská
dle schválení oficiálních stanov
sbormistr: P. Pavel Křížkovský
zakládající členové: P. Pavel Křížkovský, JUC Josef Otakar Fandrlik, František Vlastimil Prúdek, Antonín Padovec, Antonín Peka, Karel Hanáček, Antonín Přerovský, Leopold Mráček a Vincenc Chytil
předseda výboru: Jan Křtitel Rudiš
 3 foto Stanovy Bb str 1
28. 10. 1862 Vlastenky moravské v čele s paní Kristinou, hraběnkou Belcredi, věnovaly Besedě brněnské prapor; pro vzletné vyjádření charakteristiky a cílů nového spolku bylo vytvořeno motto: "Zpěv jednotí a jednota sílí!"

FOTO: Rub a líc praporu Filharmonického spolku Besedy brněnské, nedatováno (původní prapor z roku 1862, který spolku věnovala Kristina, hraběnka Belcredi, se nedochoval). Ze sbírek oddělení dějin hudby MZM. Foto Jan Břečka.
 8prapor
15.-17. 5.1868 Účast na slavnosti položení základního kamene Národního divadla v Praze
"... ve slavnostním průvodu kráčeli v čele pěveckých jednot moravských a starosta spolku Jan B. Rudiš jako zástupce všech na základní kámen uhodil."

 
podzim 1872

V Brně dostavěn a otevřen Besední dům - centrum české spolkové činnosti a hlavní sídlo Besedy brněnské

Besední dům na dobové pohlednici z roku 1873.
Foto archiv Historické oddělení Moravského zemského muzea.

 Besedni dum
3. 2. 1876 Uměleckým vedoucím spolku a sbormistrem se stává Leoš Janáček a v této funkci setrvá 12 let  foto b Leos Janacek
1876 Do sboru přijímány ženy, vznikl samostatný ženský odbor  
14. 4. 1878 Obrovský ohlas na provedení Mozartova Requiem;Janáček se zasloužil o přeměnu původního vlasteneckého spolku ve vysoce kvalitní umělecké těleso  6foto program na Janackovo requiem 1878
1. 2. 1879 Změna názvu na Filharmonický spolek Beseda brněnská, pod nímž instituce existovala dalších 77 let  
1. 6. 1888 Vzhledem k vnitřním rozporům se Janáček písemně vzdává funkce ve Filharmonickém spolku; na dlouhých 30 let vzájemné vztahy výrazně ochladly  
1888-1899 Místo dirigenta a sbormistra obsadil Josef Kompit  foto c Josef Kompit