Přehledná historie (1945-2000)

1947-1951 Dirigentskou taktovku převzal Richard Týnský foto f R Tynsky 
1950-1957 Besední dům byl odevzdán Oblastnímu domu armády a Beseda brněnská tím přišla o zkušební místnost a kancelář  
1951-1966 Dirigentem se stává Dr. Zbyněk Mrkos, dosavadní dirigent Symfonického orchestru kraje Brněnského (SOKB)  foto g Z Mrkos
29. 6. 1956 Na valné hromadě sboru došlo ke změně původního historického názvu z Janáčkovy doby na Filharmonický sbor Beseda brněnská  
1966-1986 Pod vedením prof. Jana Řezníčka došlo ke kvalitativním změnám v členstvu a zvýšila se jeho technická úroveň  foto h Reznicek
1986-1991 Na místo sbormistra nastoupil Jan Rozehnal, který byl v roce 1991 pověřen vedením bratislavského filharmonického sboru  foto i Rozehnal
1991-1992 Dirigentský post vystřídal Emil Skoták  foto j Skotak
duben 1992 Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská ve francouzských Lourdes, kde vystoupil 26. dubna 1992 na mezinárodním festivalu sakrální hudby. Foto archiv Marty Bílkové.  35foto Bfs Bb v Lourdes kde vystoupil 26 4 1992 na mezinarodnim festivalu sakralni hudbyfoto archiv MBilkova
1993-1994 Petr Kolař působil v Besedě brněnské krátce po jednu sezónu, aby se v roce 2001 do Besedy opět vrátil  kolar
1995-2001 Pod vedením Stanislava Kummera sbor působil na významných zahraničních akcích  foto k Kummer
1996

Vznikla první nahrávka sboru, se skladbami Antonína Dvořáka (Mše D-dur) a Zdeňka Pololáníka (Liturgická mše, Te Deum a Ave Maria)

 Dvorak Pololanik1