Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje již 155. výročí své existence. Svou aktivní a nepřetržitou činností zaujímá pozici nejstaršího pěveckého sboru v českých zemích. Je známo, že zakladatelem a prvním sbormistrem byl kněz augustiniánského řádu páter Pavel Křížkovský, který je dodnes považován za zakladatele českého sborového zpěvu. Je též známo, že Beseda brněnská je úzce spjata se jménem hudebního skladatele Leoše Janáčka ...

číst celý článek