Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (BFS BB) vydává nové CD s vánoční tematikou. Na zvukovém nosiči se objeví kromě běžně známé České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!" i méně známé dílo Jana Antonína Koželuha "Missapastoralis in D". Vánočně laděná hudba nám připomíná, že se blíží radostné svátky úzce spjaté nejen s křesťanstvím, ale i s hudbou. Pocity sounáležitosti pohody a krásy vánoc umocňuje celá řada koncertů. Do této řady se každoročně zapojuje i BFS BB. Pro sváteční dny 25. a 26. prosince 2017 připravuje dva večerní koncerty. Na prvním, v honosné katedrále sv. Petra a Pavla v Brně zazní dílo J. J. Ryby spolu s vánočními koledami; na druhém, v krásném prostředí jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie zazní kromě Rybovy mše i druhá slavnostní skladba J. A. Koželuha. V ní se zrcadlí úžasná technická zdatnost a umělecká osobnost autora. Je škoda, že se „Missa pastovalis in D" často neinterpretuje, neboť recenze o ní hovoří jako o jedné z nejkrásnějších mší hudební literatury vůbec.

Na obou koncertech bude pod taktovkou Petra Kolaře hrát Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla s varhanním doprovodem Dagmary Kolařové; sóla zazpívají Markéta Böhmová jako soprán, Lucie Netušilová jako alt, Ondřej Koplík jako tenor a Jan Šťáva jako bas. Vokálních částí obou mší se ujme pořádající a CD vydávající sbor Besedy brněnské. I když edici CD můžeme očekávat na konci listopadu, jeho žehnání bude spojeno s koncertem pořádaným v jezuitském kostele, protože právě na kůru tohoto barokního skvostu spolu s unikátními varhanami bylo vydávané CD nahráno. Doprovodný text vydávaného CD veřejnosti připomene nejen historii a současnost jezuitského kostela, životní osudy a tvorbu obou skladatelů (J. J. Ryba a J. A. Koželuh), ale i krátké curriculum vitae aktérů CD. Za zdar a dobrou kvalitu zvukového nosiče odpovídá hudební a zvuková režie, které se profesionálně zhostili Aleš Podařil a Jiří Klement. BFS BB děkuje touto cestou také za finanční podporu formou sponzorských darů.

Více o pořádaných koncertech a vydávaném CD na stránkách Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská: http://www.bfsbb.cz/cs/

Libuše Trnková