Lidský hlas provází filharmonický sbor již celých 160 let. Když se na podzim roku 1860 rozhodla skupina brněnských vlastenců realizovat pravidelná hudební vystoupení pro posílení národního uvědomění českého obyvatelstva v poněmčeném městě, zdaleka netušila, že Beseda brněnská bude v jihomoravské metropoli nepřetržitě působit a oslavovat vysoké výročí svého založení. Z historie sboru bylo napsáno mnoho a některé skutečnosti se opakovaně dostávají do článků. Jsou k dispozici na internetových stránkách, na stránkách knih a almanachů a navíc, většina příznivců sboru je zná. Například skutečnost, že za založením sboru, nejprve jen mužského, stál člen konventu řádu augustiniánů P. Pavel Křížkovský. Sochu tohoto skladatele a zakladatele moderního českého sborového zpěvu lze najít v dolní části Špilberku při vstupu do parku z ulice Údolní a stejně tak i pamětní desku, připomínající založení Besedy brněnské na zdi Augustiniánského opatství svatého Tomáše, naproti vchodu do Basiliky Nanebevzetí Panny Marie.

číst celý článek