Uplynul rok 2020 a nebýt koronavirové pandemie, uskutečnili bychom v tomto roce celou řadu koncertních vystoupení, nejen na oslavu 160. výročí existence Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská (Bfs Bb), ale i na oslavu 200 let od narození Pavla Křížkovského. Svou aktivní a nepřetržitou činností Bfs Bb zaujímá pozici nejstaršího pěveckého tělesa v českých zemích a jeho historie je úzce spjata především s dvěma hudebními velikány. Jednak s knězem augustiniánského řádu výše zmíněným páterem Pavlem Křížkovským, který byl zakladatelem a prvním sbormistrem Besedy brněnské a jednak s významným skladatelem, dirigentem a učitelem Leošem Janáčkem, který se stal 3. února 1876 jejím uměleckým vedoucím. 

číst celý článek