Moravská hudební stopa 2016

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) si na večer 12. října 2016 pro Baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně připravil koncert pod názvem MORAVSKÁ HUDEBNÍ STOPA. V rámci 3. ročníku projektu, věnovanému významným kulturním akcím, byl koncert malým zastavením nad starobrněnskou historií a nad brněnskou stopou císaře Karla IV., kterého si v letošním roce připomínáme jubilejním 700-stým výročím jeho narození. Karel IV. je sice známý jako nejvýznamnější středověký panovník, ale méně známá je jeho věcná péče o Moravu, která mu pomáhala být silným a moudrým panovníkem. Šestnáct let byl moravským markrabětem. Po jeho korunovaci Moravu nadále spravoval rod Lucemburků, neboť do funkce moravského markraběte nastoupil Karlův bratr Jan Jindřich a poté jeho syn Jošt Lucemburský. S jejich jmény je spojen hrad Veveří. Stopy Lucemburků i Karla IV. vedou na Staré Brno k Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, jako významným místem pojícím se ke středověké historii. Počátky Baziliky sahají do první poloviny 14. století, kdy česká a polská královna Eliška Rejčka, vdova po králích Václavu II. a Rudolfu Habsburském, u farního kostela na Starém Brně nechala zbudovat nový gotický chrám, jehož půdorys je ve tvaru kříže. Roku 1323 zde založila také cisterciánský klášter a po své smrti v roce 1335 byla pod oltářem sv. Kříže pochována. Bazilika skrývá věhlasný deskový obraz Madony Svatotomské, darovaný Karlem IV. Dnes je toto uctívané umělecké dílo uloženo v bazilice na hlavním stříbrném oltáři. Málokdo ví, že Karel IV. dal do spony na prsou ikony vsadit relikvii ze závoje Panny Marie, potřísněného Kristovou krví.

číst celý článek