Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská

je jedním z nejdéle kontinuálně existujících českých sborů. Byl založen v r. 1860 skladatelem a sbormistrem Pavlem Křížkovským.

V čele sboru stál po dvanáct let Leoš Janáček. Orientoval těleso na hudbu kantátovou a oratorní a tomuto zaměření zůstal ve svém nosném repertoáru sbor věrný až do současnosti. V roce 1927 sbor premiérově uvedl slavnou Janáčkovu Glagolskou mši.

Čestným členem spolku byl 20 let Antonín Dvořák a krátce také Bedřich Smetana. Po celou dobu své existence sbor úzce spolupracoval a spolupracuje s významnými autory při provádění jejich skladeb. Byl to kromě Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Otakara Ostrčila, dnes i Antonín Tučapský, Zdeněk Pololáník, Mojmír Hanák, Jaromír Hnilička

V posledních letech byli sbormistry Jan Řezníček, Jan Rozehnal a Stanislav Kummer. Od roku 2001 vede sbor Petr Kolař, profesor brněnské konzervatoře a ředitel kůru Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Díky jeho činorodé a energické práci se sbor stává stálou součástí brněnského kulturního života.

Sbor má v současné době 60 aktivních členů, spolupracuje s předními dirigenty doma i v zahraničí a s řadou významných orchestrů. Má ve svém repertoáru kromě velkých oratorních děl a mší i drobnější útvary, jako moteta a písně světského a duchovního charakteru. Spolupracuje také netradičně s řadou těles současné populární hudební scény, např. koncertní vystoupení s rockovou skupinou Dizzy. V létě roku 2005 doprovázel při vystoupení světově proslulou metalovou skupinu Manowar na festivalu ve Vizovicích v České republice a v německém Norimberku. BFS BB s úspěchem absolvuje turné a koncertuje v celé řadě evropských zemí, jako je Francie, Anglie, Německo, Holandsko, Polsko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Kypr.

Dlouhodobou strategií Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská je v rámci své činnosti navazovat spolupráci s pěveckými sbory družebních měst brněnské metropole. Kromě anglického Leedsu, francouzského Rennes, polské Poznaně se v posledních letech podařilo BFS BB navázat přátelství s holandským Utrechtem prostřednictvím sboru Toonkunstkoor (Toonkunst Choir).