M. Příhoda: Staroslověnská mše; Assumpta est; Starobrněnský Zdrávas

Kdy: 21. 10. 2018 v 17:00

Kde: Brno, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně