L. Vierne: Messe solennelle (varhanní verze)

Kdy: 19. 6. 2022 v 10:00

Kde: Praha, Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha