Soprán

Martina BULGUROVSKÁ
Zuzana DUCHAŇOVÁ (MD)
Marie HAVRÁNKOVÁ
Marie HEMALOVÁ
Helena HÖNIGOVÁ
Daniela HŘEBÍČKOVÁ
Magda JANKOVÁ
Hana JUŘÍČKOVÁ
Jarmila KACETLOVÁ
Jitka KONEČNÁ
Evgenija KŘÍŽOVÁ
Miriam LEPILOVÁ
Jarmila MENŠÍKOVÁ
Jarmila MICHALCOVÁ
Lucie PAŘÍZKOVÁ
Andrea PETROVÁ
Marie PLHALOVÁ
Vladěna PLUHÁČKOVÁ
Pavla SCHNEIDEROVÁ
Marie STEINMETZOVÁ
Anna ŠTEFLOVÁ
Kristina VAGNEROVÁ
Markéta ZOUFALÁ

 

Alt

Zlatka BEŇOVÁ
Marta BÍLKOVÁ
Kristína GREPLOVÁ
Mirka GROMBIŘÍKOVÁ
Michaela JUŘÍČKOVÁ
Dominika KAZDOVÁ
Jaroslava KRATOCHVÍLOVÁ
Eva KŘÍBKOVÁ
Šárka MERTOVÁ
Miroslava PLEVOVÁ
Jitka REITEROVÁ
Lenka RYDLOVÁ
Daniela SOCHŮRKOVÁ
Eva STIBOROVÁ
Pavla ŠEVČÍKOVÁ
Ludmila ŠUJANOVÁ
Libuše TRNKOVÁ
Linda SEDLÁČEK WERNISCHOVÁ
Kristýna ZIMOVÁ

Tenor

Stanislava BÁRTOVÁ
Jan BŘEČKA
Robertto BULGUROVSKÝ
Vladimír FOCKO
Petr JANEK
Olga JATELOVÁ
Petr KOČVARA
Miroslav PADYŠÁK
Miroslav PROKOP
Paul SEILER
Pavla STŘECHOVÁ

 

 Bas

Jan BEZDÍČEK
Jiří FENCL
Michal HARTL
Jaromír HEGER
Emil CHADIM
Miloš KLEMENT
Martin KRSEK
Jakub LÉDL
Miloš PALEČEK
Jaroslav REJDA
Tibor SONKOLY
Michal ŠUSTR